IDIOMAS-------
Tengo un nivel alto del castellano, es mi lengua materna y por ser licenciada en filología tengo un amplio dominio del idioma para la redacción de textos y la comunicación fluída. Del català tinc coneixements bàsics. Puc entendre perfectament i comunicar-me molt bàsicament. Puc redactar textos en aquesta llengua amb l'ajuda de sofwares de traducció. Tinc interès per perfeccionar-lo i segurament quan pugui reiniciaré els meus estudis d'aquesta llengua. In English it's like with the Catalan, the only difference is that if I am currently studying at school official languages. I am on the second level